20151108 VB (Commitment Sunday) - Alpharetta-Methodist